Rallysprinty

Rozpoczynamy po raz kolejny cykl sprintów na znanym z rajdowych imprez lotnisku w Ornecie. Zapraszamy!

Olsztyński Klub Rajdowy
Formularz zgłoszenia na sprint:
Importuj dane z ostatniego zgłoszenia:
 • E-mail zgłaszającego
 • Nr prawa jazdy kierowcy
Kierowca:
 • Nazwisko *
 • Imię *
 • Data urodzenia *
 • Adres do korespondencji *
 • Telefon *
 • Adres e-mail
 • Przynależność klubowa
 • Stopień i nr licencji
 • Wydana przez
 • Nr prawa jazdy *
 • Kraj wydania
Pilot:
 • Nazwisko
 • Imię
 • Data urodzenia
 • Adres do korespondencji
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Przynależność klubowa
 • Stopień i nr licencji
 • Wydana przez
 • Nr prawa jazdy
 • Kraj wydania
Kontakt I.C.E. (w nagłym przypadku powiadomić):
 • Nazwisko *
 
 • Telefon *
Samochód:
 • Marka *
 • Typ/model *
 • Rok produkcji
 • Grupa/klasa *
 • Kraj rejestracji
 
 • Numer rejestracyjny
 • Numer podwozia/nadwozia
 • Pojemność skokowa
 • Turbo
  Tak Nie
 • Przeliczeniowa pojemność skokowa
Reklama:
 • Reklama organizatora
  Tak Nie
Skany dokumentów:
 • Potwierdzenie przelewu
Adres do przesłania zgłoszenia w wersji PDF:
 • Adres e-mail *
Po weryfikacji zgłoszenia zostanie odesłany PDF, który należy podpisać i dostarczyć do biura zawodów na OA.

Przystąpienie do zgłoszeń na pojedynczy super sprint jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika/kierowcę/pilota zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją cyklu AMWiM i Bizol Super Sprinty Orneta oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych PZM i organizatorów rund. Uczestnik/kierowca/pilot ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Super Sprincie.